julij 2020

02 čet

ČETRTEK 13. tedna med letomPtujskogorska Mati Božja
Strmca  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef
† Ivana Jurca, Strmca 10

04 sob

SOBOTA 13. tedna med letomsv. Urh, škof
Strmca  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
za družino Jenček, Strmca 15

05 ned

CIRIL IN METOD slovanska ap. sozavetnika Evropesv. Ciril In Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope
Studeno  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
†† Marjan in Stana Bizjak, Studeno 12

08 sre

SREDA 14. tedna med letomsv. Kilijan, škof, mučenec
Gorenje  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
† Davorin Matičič

09 čet

ČETRTEK 14. tedna med letomsv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci
Studeno  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef
† Stanislav Jenček, Strmca 3

11 sob

SOBOTA 14. tedna med letomsv. Benedikt, opat, zavetnik EU
Studeno  |  ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir
za novokrščenca Jakoba Čuka, Predjama 44

12 ned

15. NEDELJA MED LETOMsv. Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca
Studeno  |  ob: 10:00  |  mašuje: g. Bogomir
††† Mihelčičin Požar