Wednesday - 30. June 2021 - Prvi mučenci rimske Cerkve

Belsko | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Franc Magajna, Bukovje 41