Devetošolce in mladince prosim, da še malo počakajo na srečanja mladinske skupine do prihoda g. Alana.