nedelja - 8. marca 2020 - sv. Janez od Boga, red. ustanovitelj

Studeno | ob: 10:00  |  mašuje: g. Premrl


† Jožefa Matičič, obletna, Gorenje 15