četrtek - 26. septembra 2019 - sv. Kozma in Damijan, mučenca

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


††† Zdenko, Vinko, Jože Magajna, Gorenje 18