četrtek - 9. januarja 2020 - sv. Hadrijan, opat

Studeno Žup. | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


††† Vilhar in Podboj