Potreben je prehod od kateheze otrok h katehezi odraslih

Zaradi sinod in apostolske spodbude Radost ljubezni je bilo preteklo pastoralno leto posvečeno družini. Sinoda v prihodnjem letu pa bo posvečena mladim oziroma prenosu vere iz generacije v generacijo, ki je predvsem naloga staršev; kateheza naj bo staršem v pomoč.

Način življenja je otroke in starše oddaljil od življenja Cerkve ter konkretnega krščanskega življenja, zato je vloga starih staršev, babic in dedkov pomembna. V tem katehetskem letu bi njim in njihovi nezamenljivosti pri verski vzgoji lahko namenili več pozornosti in hvaležnosti.

Tako na Plenarnem zboru kakor v pastoralnem načrtu PIP (Pridi in poglej) je jasno izpostavljeno, da je nujno potreben prehod od kateheze otrok h katehezi odraslih, pri tem je mišljena predvsem kateheza za starše. Do sedaj imamo v Cerkvi že nekaj dobrih praks. Družinska kateheza v prvi triadi; h kateri prihajajo starši in otroci skupaj. Lahko pritegnemo tudi stare starše. Ponekod imajo katehezo samo še odrasli, potem pa oni prenesejo versko znanje na otroke.

Glavna težava naše kateheze, tako je poudaril papež Frančišek, je v tem, da izvajamo katehezo tam, kjer bi bila potrebna evangelizacija. Evangelizacija pa pomeni srečanje s Kristusom. Zato moramo najprej oblikovati prostor, v katerem bodo otroci doživeli Boga kot nekaj živega. Ni dovolj, da se naučijo molitvene obrazce, dobijo ocene in so s tem opravili. Molitev mora postati nekaj živega, nekaj, kar bo del vsakdanjega življenja, potem bodo tudi obrazci in znanje v pomoč. Starši so prvi poklicani, da molijo skupaj z otroki, da jim dajo zgled molitve; danes pa se pogosto dogaja, da otroci učijo starše moliti.

V tem šolskem letu se pripravlja nov slovenski katehetski načrt, ki temelji na slovenskem pastoralnem načrtu PIP.
(Povzeto iz pogovora z dr. Marjanom Turnškom, Družina 10. september 2017, št. 37, str. 2)

Glavni zastavljeni cilj je, da bi živa občestva vodila k osebnemu srečanju s Kristusom. Kdo so živa občestva? To smo mi, ki to beremo. Sprejmimo izziv, Gospod nas kliče.

Vaš župnik.

Komentarji so zaprti.