Sunday - 30. August 2020 - opasilo v čast sv. Jerneju (goduje: sv. Feliks)

Belsko | ob: 10:00  |  mašuje: g. Bogomir


††† starši in bratje Grželj in starši Požar, Belsko 6