Morebitne pripombe/napake na Internetni strani sporočite na:
info@studeno.com

Oznanila izdal:
Župnijski urad Postojna,
Vilharjeva 2, 6230 Postojna
05-720-46-40
041-379-468
zupnija.postojna@rkc.si
zupnija-postojna.rkc.si