četrtek - 5. marca 2020 - sv. Hadrijan, mučenec

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Davorin Matičič, po namenu sorodnikov