četrtek - 16. januarja 2020 - sv. Honorat, škof

Studeno Žup. | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


†† starši in sorodniki Magajna, Bukovje 41