četrtek - 9. julija 2020 - sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef


† Stanislav Jenček, Strmca 3