četrtek - 5. septembra 2019 - Mati Terezija, redovna ustan.

Belsko | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† David Požar, Belsko 28a