četrtek - 12. marca 2020 - sv. Inocenc I., papež

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


v zahvalo in za zdravje