četrtek - 2. januarja 2020 - Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, šk. in cerk. uč.

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


†† Anton in Anica Križman, Studeno 22