četrtek - 27. avgusta 2020 - SV. Monika, mati sv. Avguština

Strmca | ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef


††† Simčič in Smrdel