četrtek - 10. septembra 2020 - sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Janko in Frančiška Klemen