četrtek - 10. marca 2022 - 40. mučencev iz Armenije

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Frančiška in Lovrenc Milavec, Studeno 46