četrtek - 30. januarja 2020 - sv. Martina, mučenka

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Alojz Požar, Gorenje 11