četrtek - 19. novembra 2020 - sv. Matilda, redovnica, mistikinja

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Franc Magajna, dar namesto cvetja