četrtek - 26. novembra 2020 - sv. Valerijan Oglejski, škof

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Franc Magajna, Belsko 41