četrtek - 28. novembra 2019 - sv. Katarina Laboure, red.

Studeno Žup. | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Vera in Marjan Sajovic, Studeno 13