četrtek - 28. aprila 2022 - Peter Chanel, duhovnik in muč.

Belsko | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† David Požar in †† starši Podbojec