četrtek - 4. avgusta 2022 - Janez M. Vianney, arški župnik

Gorenje | ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef


††† Klemen in Ostanek, Gorenje 20