četrtek - 13. februarja 2020 - sv. Jordan Saški, redovnik

Studeno Žup. | ob: 18:00  |  mašuje: g. Jožef


† Miroslav Milavec, Studeno 26a