četrtek - 14. maja 2020 - sv. Bonifacij, mučenec

Gorenje | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Davorin Matičič