nedelja - 2. februarja 2020 - sv. Simeon in Ana, preroka

Studeno | ob: 10:00  |  mašuje: g. Bogomir


††† Premrl, Lampe, Čič, Predjama 44