petek - 23. julija 2021 - sv. Brigita Švedska, redovnica in sozavetnica Evrope

Gorenje | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


†† starši Jurca