petek - 21. avgusta 2020 - sv. Pij X., papež

Belsko | ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef


† Rajko Simčič, pogrebna, Belsko 9b