ponedeljek - 27. julija 2020 - sv. Gorazd, Kliment idr. učenci sv. Cirila in Metoda

Gorenje | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


†† starši Požar, Gorenje 11