ponedeljek - 18. aprila 2022 - Evzebij, škof

Studeno | ob: 10:00  |  mašuje: g. Jožef


v čast Lurški Materi Božji za zdravje in priprošnjo, Studeno 32

Zbor

 • Tudi: »pot v Emavs«.
  • uvod: Sta šla učenca po poti v Emavs
  • Gospod usmili se in Slava: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
  • psalm: vsi odpevamo Gospod, varuj me, vate zaupam (4 glasno), »kantor« – solo
  • za psalmom takoj: Jezus naš je vstal od smrti 124 (3. kitico, nato takoj »kantor« – solist zapoje vrstico pred evangelijem, za njim zopet odpojemo Alelujo od prejšnje pesmi – 124)
  • darovanje: Zapoj veselo, o kristjan 127
  • Svet: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
  • po povzdigovanju: Tvojo smrt 362, Oče naš 373 in slovesni odpev Tvoje je kraljestvo 380
  • Jagnje božje: Maša na Velikonočne napeve (M. Tomc)
  • obhajilo: Minil je dan trpljenja 128, Danica svetila je v mirno še noč 122, Zveličar naš je vstal iz groba 135, communio: Surrexit Dominus (Ps Lk 24,34)
  • odslovitev – slovesen odpev: Bogu hvala, aleluja, aleluja 118 (koral)
  • konec: Raduj, nebeška se Gospa 130