sobota - 11. julija 2020 - sv. Benedikt, opat, zavetnik EU

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


za novokrščenca Jakoba Čuka, Predjama 44