sobota - 29. avgusta 2020 - mučeništvo Janeza Krstnika

Gorenje | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


za žive in pokojne sorodnike, Gorenje 15