sobota - 17. oktobra 2020 - sv. Ignacij Antiohijski, škof in cerk. učitelj

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Matija Simčič, Studeno 105