sobota - 21. decembra 2019 - sv. Peter Kanizij, duh., cerk. učitelj

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Milojka Mozetič, Studeno 62