sobota - 9. maja 2020 - sv. Izaija, prerok

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


††† Slavka, Franc in Janez Les, Studeno 46