sobota - 30. maja 2020 - sv. Kancijan idr. oglejski muč.

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


v čast Lurški Materi Božji, Studeno 32