sobota - 4. januarja 2020 - sv. Elizabeta Seton, redovnica

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Karlo Prelaz, Gorenje 9