sobota - 2. novembra 2019 - Spomin vseh vernih rajnih

Belsko | ob: 17:00  |  mašuje: g. Bogomir


v priprošnjo sv. Justu za duhovne poklice in za zdravje