sreda - 2. januarja 2019 - Bazilij Veliki, škof

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Karlo Prelaz