sreda - 28. julija 2021 - sv. Viktor (Zmago) I., papež

Belsko | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


†††Rafael, Marija, Adolf Požar, Belsko 35