sreda - 22. januarja 2020 - sv. Vincencij, diakon, mučenec

Studeno Žup. | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


po namenu