sreda - 26. avgusta 2020 - sv. Ivana Bichier, red. ustanoviteljica

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Jožef


††† starši Klemen in Ostanek