sreda - 16. septembra 2020 - sv. Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca

Belsko | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Dragica Kolenc, pogrebna maša