sreda - 11. novembra 2020 - sv. Martin, škof

Belsko | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Franc Magajna, Studeno 41