sreda - 12. februarja 2020 - sv. Humbelina, redovnica

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Davorin Matičič, (sorodniki)