sreda - 27. maja 2020 - bl. Alojzij Grozde, mučenec

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Antonija in †† starši Ostanek