sreda - 6. novembra 2019 - sv. Lenart, opat

Gorenje | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Joža Matičič, Bukovje 32