torek - 10. septembra 2019 - Nikolaj Tolentinski, spokornik

Studeno | ob: 18:00  |  mašuje: g. Bogomir


† Miroslav Milavec