četrtek - 14. aprila 2022 -

Studeno | ob: 19:00  |  mašuje: g. Tilen


†† starše Simčič in ††† Smrdel

Zbor

 • Slovesna sv. maša zvečer (po Slavi vse »a cappella«).
  • uvod s sprevodom in kajenjem: preludij in Hvali Sion Rešenika 142, Praznika svetega danes radujmo se 1 143 (2. kitica: Danes praznujemo)
  • Gospod usmili se in SLAVA: Maša 2, 287, 288 ali kakšen bolj slovesen napev  (“orgle in zavezani zvonovi gredo za tri dni v Rim”), čeprav je po Škofovskem ceremonialu iz.l. 1984 v celotnem svetem tridnevju uporaba orgel dovoljena za spremljavo petja, za zvonove pa še naprej velja, da molčijo do Slave na sobotno Velikonočno vigilijo.
  • psalm 115: po 6. tonovskem načinu najprej »kantor« – solist, vsi odpevamo Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi, nato 2. berilo
  • namesto Aleluje: Post 4 – Slava ti, Kristus 344 (vsi), vmes vrstica pred evangelijem (»kantor« – solist)
  • po homiliji je lahko umivanje nog (desnih nog izbranih mož), med tem pojemo Kjer dobrota je, ljubezen, kjer dobrota je, tam prebiva Bog (Taizejski kanon) ali Kjer je resnična ljubezen (L. Mav) – po eni verziji v Liber usualis tu lahko pojemo tudi Ubi caritas est vera 466, a po obredniku pa kasneje pri pripravi darov
  • če je po homiliji (pridigi) sprejem novih ministrantov, se med njihovim oblačenjem v ministrantske obleke poje Molim te ponižno (Adoro te devote) 1 463
  • darovanje s kajenjem: obrednik navaja Ubi caritas est vera 466, sicer pa lahko tudi Verni kristjani 399 (1. in 6. kitica), Bodi hvaljeno češčeno 420 (2. kitica: Najponižneje prosimo), V zarji svete maše (M. Tomc), Sredi rož in sveč gorečih (F. Gačnik)
  • svet: Maša 2, 289
  • po povzdigovanju: Tvojo smrt 361 (koral), Oče naš 373 in koralni odpev Tvoje je kraljestvo 378
  • Jagnje božje: Maša 2, 290
  • obhajilo: Hvali, svet, Odrešenika 425, Praznika svetega danes radujmo se 1 143, Za nas si, Jezus, se rodil 457, 2. kitica (Za nas na križu si umrl…), Molim te ponižno (Adoro te devote) 1 463, Molim te ponižno 1 464
  • po obhajilu: Večerja zadnja je minila 85
  • po obhajilni prošnji med prenosom Najsvetejšega v ječo pojemo 1. kitico Jezik moj – V zakramentu 1 487 in ko je sv. Rešnje Telo postavljeno v ječo, med kajenjem pojemo še 2. kitico Jezik moj – V zakramentu 1 487, ali Pange lingua – Tantum ergo 486 ali Molim te ponižno (Adoro te devote) 1 463 ali Molim te ponižno 1 464
  • med razkrivanjem oltarja: Milo, milo Jezus prosi 78
  • »bedenje z Jezusom v Gecemaniju« oz. češčenje Evharističnega Jezusa v »ječi«: Oljsko goro (81) in druge ljudske postne, evharistične, poobhajilne in blagoslovne pesmi med posameznimi molitvenimi urami ali petjem še drugih psalmov do 22h